Siste nytt

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel den 15.03.2023.

Kommunen har ferdigstilt en ny arealdel og mange har vært involvert i prosessen. Vi har satt stor pris på gode faglige råd og bred medvirkning fra innbyggere i alle aldre, folkevalgte, næringsliv og offentlige myndigheter. Dette har bidratt til at arealdelen er en solid plan for framtida.

Her finner du den nye arealdelen. 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel den 15. mars.

 

Den 15. mars skal kommunestyret behandle kommuneplanens arealdel. 

 

Forslag til kommuneplanens arealdel har vært på høring. Snart skal kommunestyret behandle kommuneplanens arealdel på nytt. 

 

Vi har fått nesten 300 høringsinnspill fra ungdom, innbyggere, offentlige myndigheter, organisasjonslivet og næringsaktører. Det er flott at så mange har engasjert seg og gitt tilbakemelding på forslag til ny arealdel!

 

Lørenskog kommune har hatt møter med næringsliv, utbyggere og eiendomsutviklere om forslag til ny arealdel. Over 70 personer fra små og store virksomheter har deltatt på møtene.

 

Tirsdag 18. oktober var det innbyggermøte om kommuneplanens arealdel. Over 100 innbyggere var med på møtet i Storstua. Mange deltok også digitalt.  

På innbyggermøtet forteller vi om forslaget og du får mulighet til å stille spørsmål. Du kan også snakke med folkevalgte fra alle partier i kommunestyret.

 

Torsdag 20. oktober kl 13-15 er det møte for næringslivet i Lørenskog om forslag til kommuneplanens arealdel. Møtet er i Vasshjulet, Lørenskog hus. 

 

Tirsdag 25. oktober er eiendomsutviklere og utbyggere invitert til møte om kommuneplanens arealdel.