Ny arealdel er vedtatt

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel den 15. mars.

Marsipankake med tekst kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Den nye arealdelen trer i kraft umiddelbart. Det betyr at behandling av byggesaker, reguleringsplaner og arealforvaltning skjer etter det som står i ny arealdel.

Vi vil oppdatere nettsiden med den nye planen i løpet av de nærmeste dagene. Inntil videre kan du lese kommunestyrets sakspapirer her.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen.