Evaluering av kommuneplanprosessen

Tre smilefjes i forskjellig humør - Klikk for stort bilde Colourbox

Lørenskog kommune har fått ny kommuneplan. Både samfunnsdelen og arealdelen er revidert. 

Vi har fornyet hvordan vi har jobbet, og skal nå evaluere prosessen for å lære og forbedre kommuneplanarbeidet.

Hvorfor vi evaluerer

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og skal fornyes jevnlig. Hvert kommunestyre skal ta stilling om gjeldende plan fortsatt skal gjelde, eller om den skal revideres. I denne valgperioden er både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revidert. Det var nødvendig og har krevd mye ressurser. 

Kommunen har jobbet nyskapende med stor vekt på kommunikasjon og medvirkning.

Gjennom evalueringen ønsker vi å:

  • Definere suksessfaktorer som gir en godt forankret kommuneplan, politisk og administrativt
  • Identifisere bevarings- og forbedringspunkter i kommuneplanprosessen
  • Få et kunnskapsgrunnlag som gir god og ressurseffektiv prosess ved kommende kommuneplanprosesser

Folkevalgte har deltatt aktivt gjennom hele kommuneplanprosessen gjennom et eget kommuneplanutvalg. Mange ansatte har vært engasjert, blant annet gjennom arbeidsgrupper om ulike temaer.  Samfunnsdelen ble revidert først for å gi tydelig retning og prioriteringer uavhengig av hensyn til konkrete arealer. Kommunen har gått fra mange mål og tiltak til en tydelig prioritering av fire satsingsområder.  Erfaringene med nye arbeidsformer og struktur er viktige i evalueringen. 

Slik skal vi evaluere

  • Spørreundersøkelse til alle folkevalgte og medvirkningsråd.
  • Egen evalueringsdialog med kommuneplanutvalget.
  • Spørreundersøkelse til ansatte, både de som har vært involvert i arbeidet og andre.
  • Dialog med Viken og andre offentlige myndigheter.
  • Innhente gode erfaringer fra kommune-Norge.

Resultatet av evalueringen blir lagt fram for kommunestyret i september. 

Har du synspunkter på kommuneplanarbeidet? Send epost til: henbac@lorenskog.kommune.no.