Stort engasjement på innbyggermøte

Tirsdag 18. oktober var det innbyggermøte om kommuneplanens arealdel. Over 100 innbyggere var med på møtet i Storstua. Mange deltok også digitalt.  

Forslag til kommuneplanens arealdel er på høring til 13. november, og kommunen inviterte til innbyggermøte for å informere og ha dialog om forslaget.

På møtet gjennomgikk byutviklingssjef Arna Gudbrandsdottir hovedpunkter i forslag til ny arealdel som er på høring. Julie Wågenes og Martin Dimov fra Ungdomsrådet fortalte hvorfor arealdelen er viktig for dem, og at de er spesielt opptatt av at arealer til ungdomshus og at natur og grønt tas godt vare på framover. 

Det var også spørsmål og dialog med de som var tilstede. Mange var opptatt av utbygging og befolkningsveksten i Lørenskog. Trafikk var et annet tema som opptok mange. 

Utenfor Storstua kunne folk fortsette dialogen med folkevalgte fra alle partier og ansatte i kommunen om kommuneplanens arealdeldel eller andre temaer de var opptatt av. 

Her er presentasjonen som ble vist på møtet (PDF, 4 MB)

Her er opptak av møtet. 

Her kan du lese forslaget til kommuneplanens arealdel.

Her kan du sende inn høringsinnspill. 

Opptak fra møtet blir lagt ut senere.