Dialog med næringsliv og bolignæring

Lørenskog kommune har hatt møter med næringsliv, utbyggere og eiendomsutviklere om forslag til ny arealdel. Over 70 personer fra små og store virksomheter har deltatt på møtene.

På møtene har kommunen gjennomgått hovedgrep og endringer i forslaget til ny arealdel som er på høring. Det var også faglige innlegg og mulighet for dialog med fagfolk i kommunen. 

De som deltok har gitt positive tilbakemeldinger på kommunens arbeid med å tilrettelegge for god dialog om kommuneplanens arealdel og kommunens utvikling. 

Her er presentasjon fra møtet med næringslivet. (PDF, 5 MB)

Her er presentasjon fra møtet med bolignæringen.  (PDF, 7 MB)