Om Lørenskog kulturskole

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Lørenskog kulturskole. Kulturskolen gir tilbud til ca. 950 instrumental-, sang-, kunst og danseelever. I tillegg deltar mange av kommunens innbyggere gjennom kulturskoletimen, finn din stemme og musikkterapi i løpet av et skoleår.

Og nå vil vi møte deg!

Har du lyst til å: 

 • lære å spille et instrument

 • synge

 • musisere sammen med andre

 • tegne/male

 • danse

 • delta på konserter/forestillinger

 • ha det gøy!

Å lære en ny ferdighet tar tid og øvelse, men musikkgleden – den får du fra dag 1. For å sikre oss at dine forventninger til oss, og våre forventninger til deg er samkjørte – har vi laget en liten liste.

Dine forventninger

Dette kan du forvente av oss:

 • Du får raskt svar på henvendelser.

 • Vi har profesjonelle lærerkrefter på høyt nivå.

 • Elevene får minst 20 min. pr. uke og et variert pedagogisk opplegg, med samspill og konsertering.

 • Vi har et positivt, hyggelig og skapende miljø der det er plass for alle.
   

Dette forventer vi av eleven:

 • Du møter presis og holder notene og instrumentet ditt i orden.

 • Du øver jevnlig for å utvikle ferdighetene dine.

 • Du setter av tid både før og etter undervisningen, slik at læreren får mulighet til å omorganisere undervisningen ved behov.

 • Du setter av tid til konserter eller forestillinger utenom den ukentlige undervisningen.
   

Dette forventer vi av de foresatte 

 • De oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig øving hjemme.

 • De kjøper inn noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.

 • De overholder frister innmelding, utmelding, betaling og søknader og gir melding om fravær på forhånd.

 • De tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål, eller ønsker å komme med opplysninger.

 • De støtter opp om skolens konsertvirksomhet.