Priser

Musikk- og kulturskolen

 

Pr. år

Instrumentalundervisning

Full pris (1.385,- x 4 delbetalinger)

5.540,00

Instrumentalundervisning

 

25% søskenmoderasjon

(1.043,- x 4 delbetalinger)

4.172,00

Instrumentalundervisning

 

35% søskenmoderasjon

(898,- x 4 delbetalinger)

3.592,00

Øvrige tilbud

 

Pr. kurs

Tegnekurs

Pr. semester

1.900,00

SFO tegnekurs

5 ukers kurs

Gratis

 

 

 

Gitarkurs (i grupper)

Pr. semester

1.900,00

Dansekurs

En elevplass – pr. semester

1.860,00

Dansekurs – to kurs

To elevplasser – pr. semester

3.170,00

Dansekurs – tre kurs

Tre elevplasser – pr. semester

3.660,00

Dansekurs – fire-seks kurs

Fire-seks elevplasser – pr. semester

+ 480 pr. kurs