Priser

Priser - musikk- og kulturskolen

Priser - musikk- og kulturskolen
Undervisning Detaljer Pris pr. år
Instrumentalundervisning Full pris (1.472,- x 4 delbetalinger) 5.888,00
Instrumentalundervisning 25% søskenmoderasjon(1.104- x 4 delbetalinger) 4.416,00
Instrumentalundervisning 35% søskenmoderasjon(957,- x 4 delbetalinger) 3.828,00

Priser - øvrige tilbud

Priser - øvrige tilbud
Kurs Detaljer Pris pr. kurs
Tegnekurs Pr. semester 2.101,00
SFO tegnekurs 5 ukers kurs Gratis
Gitarkurs (i grupper) Pr. semester 1.404,00
Dansekurs En elevplass – pr. semester 2.049,00
Dansekurs – to kurs To elevplasser – pr. semester 3.505,00
Dansekurs – tre kurs Tre elevplasser – pr. semester 4.056,00
Dansekurs – fire-seks kurs Fire-seks elevplasser – pr. semester + 572 pr. kurs
Babysang  8 ganger 656,00
Småbarnssang pr. semester 1.404,00
Musikkterapi Full pris (1.472,- x4 delbetalinger) 5.888,00
Pianosamspill Full pris (1.300,- x4 delbetalinger) 5.200,00