Priser

Priser - musikk- og kulturskolen

Priser - musikk- og kulturskolen
Undervisning Detaljer Pris pr. år
Instrumentalundervisning Full pris (1.415,- x 4 delbetalinger) 5.660,00
Instrumentalundervisning 25% søskenmoderasjon(1.062,- x 4 delbetalinger) 4.248,00
Instrumentalundervisning 35% søskenmoderasjon(920,- x 4 delbetalinger) 3.680,00

Priser - øvrige tilbud

Priser - øvrige tilbud
Kurs Detaljer Pris pr. kurs
Tegnekurs Pr. semester 2.020,00
SFO tegnekurs 5 ukers kurs Gratis
Gitarkurs (i grupper) Pr. semester 1.950,00
Dansekurs En elevplass – pr. semester 1.970,00
Dansekurs – to kurs To elevplasser – pr. semester 3.370,00
Dansekurs – tre kurs Tre elevplasser – pr. semester 3.900,00
Dansekurs – fire-seks kurs Fire-seks elevplasser – pr. semester + 550 pr. kurs
Babysang  8 ganger 630,00
Småbarnssang pr. semester 1.350,00
Musikkterapi Full pris (1.415,- x4 delbetalinger) 5.660,00