Undervisningsbetingelser

Undervisnings- og betalingsbetingelser:

 1. Søkeren må fortrinnsvis være bosatt i Lørenskog kommune. 
   
 2. Innmeldingen er bindende for minst et halvt år når tildelt plass, tid og sted for undervisning er akseptert.
   
 3. Elever som har plass i Lørenskog musikk- og kulturskole, og som ønsker å fortsette, behøver ikke søke på nytt.
   
 4. Etter de første 6 måneder kan utmelding skje på følgende måte: Utmelding må alltid skje via elevportalen.
   
 5. Ved oppsigelse av elevplass, er man økonomisk bundet ut påfølgende måned.
   
 6. Skoleåret følger grunnskolens skoleår, ferier og fridager.
   
 7. Skoletidsplanen sendes ut sammen med orientering om frammøtested før skolestart.
   
 8. Dersom foreldre misligholder betalingsforpliktelsene, kan plassen sies opp med 14 dagers varsel. Dersom foreldre har utestående gjeld til Lørenskog kommune i form av ubetalte regninger for barnehageplass, SFO-plass eller plass i musikk- og kulturskolen, kan kommunen stille som vilkår for å tildele plass, at gjelden nedbetales i sin helhet, eller at det inngås en nedbetalingsavtale. Ved gjentatt tidligere mislighold av betaling, kan kommunen avslå søknad om plass i musikk- og kulturskolen.