Moderne / samtidsdans

silhuetter som danser - Klikk for stort bilde

Samtidsdans, hva er det? Hvis man deler opp ordet får man en forståelse av at det er en type dans som utvikler seg i nåtid. Som Brynjar Å. Bandlien skriver så fint "tar samtidsdansen impulser fra og lar seg inspirere av sine umiddelbare omgivelser i sin egen tid, og kan settes inn i en dansekunstnerisk historie, enten samtidsdansen følger denne opp eller tar avstand fra den".

I samtidsdanstimene til Tuva legges teknikken til releaseteknikk og gulvarbeid med elementer og inspirasjon hentet fra bl.a. Tony Vezich og David Zambrano.

Releaseteknikk er mer en anti-teknikk fordi den benytter seg av kroppens anatomiske, funksjonelle bevegelsesbaner, mer enn andre formelle danseteknikker som oppmuntrer til «forvrengning» av kroppens naturlige bevegelse eller normale «mekanikk».

Releaseteknikk kom som en reaksjon på den klassiske balletten, for i stedet for å prøve å 'oppheve' tyngdekraften, blir den heller utnyttet fullt ut, slik at man kan bruke hele kroppen på en dynamisk måte. Man skal bruke minst mulig energi til mest mulig bevegelse.

I timene får elevene bryne seg på bruk av tyngekraft for å slippe og kjenne på momentumet dét kan gi kroppen i rommet. Vi jobber medavspenning, flyt, sømløse overganger, svingfølelse, poengtering og forlengelse m.m. Både i samtidsdans og improvisasjonsfaget tar vi i bruk koreografiske verktøy som hjelp til å analysere, utforske og nye uttrykk og sin egen stil.

Samtidig vil elevene kjenne økt styrke, fleksibilitet, kondisjon og nye måter å bevege kroppen på i koordinasjon med seg selv og andre.

Vi improviserer og danser til variert musikk både med og uten tekst og noen ganger i stillhet.

Samtidsdans og Improvisasjon er kjempegøy og spennende fordi man bl.a. utforsker nye måter å bruke gulvet på, det åpnes opp for mer abstrakte bevegelser, kjenner på kroppens naturlige bevegelsesbaner og det gis rom for personlig uttrykk!

-Improvisasjon

- Samtidsdans Nivå 1
- Samtidsdans Nivå 2

Tuva Rein underviser samtidsdans og improvisasjon.

Trykk her for påmelding

Timeplan