Vurderingskriterier

Veiledning for vurdering

Barnegruppene (under 10 år) skal jobbe med:

 • Forståelse for oppbygging av en dansetime
 • Respekt for lærer og medelever
 • Innsats og engasjement
 • Følge instruksjon;  høyre - venstre, strekk-bøy, liten-stor, koordinasjon av bein og armer hver for seg og samtidig.
 • Bevissthet og erfaring med ulike dansestiler.
 • Bevisst følge musikken

Rykker opp til nivå 1 gruppe når de begynner i 5.kl.

Forutsetning og vurdering for å rykke opp til neste nivå:

Nivå 1

Oppførsel

 • Forståelse for oppbygging av en dansetime
 • Respekt for lærer og medelever
 • Viser god innsats og engasjement

Danseteknikk

 • Bruk av musikk: Grunnleggende forståelse for takt/puls i musikken - fullføre bevegelsene i riktig tempo.
 • Grunnleggende forståelse for ulik bruk av energi og dynamikk i dansen
 • Grunnleggende stilforståelse
 • Grunnleggende koordinasjonsevne 
 • Grunnleggende romforståelse og forhold til hverandre i rommet (formasjoner)
 • Overskudd utover trinnene på dette nivået - man har automatisert dansetrinn slik at man kan jobbe med  dynamikk, uttrykk, stilforståelse.

Nivå 2

Oppførsel

I tillegg til de tre første punktene på nivå 1

 • Viser mer selvstendighet for egen læring

Danseteknikk

 • Bruk av musikk: Vise ulik takt/puls i dansen - hele tellinger, halvt tempo og ulike rytmer og lag i musikken.
 • Vise ulik bruk av energi og dynamikk i dansen
 • Økt stilforståelse
 • Vise økt koordinasjonsevne
 • Økt romforståelse og forhold til hverandre i rommet (formasjoner)
 • Overskudd utover trinnene på dette nivået - man har automatisert dansetrinn slik at man kan jobbe med  dynamikk, uttrykk, stilforståelse.

Nivå 3

Oppførsel

I tillegg til de første punktene på nivå 1 og 2

 • Engasjement og nysgjerrighet på dansen
 • Tørre å tre ut av komfortsonen

Danseteknikk

 • Bruk av musikk: Vise sikkerhet i bruk av ulik takt/puls i dansen - hele tellinger, halvt tempo og ulike rytmer og lag i musikken.
 • Viser selvtillit i dansen (Fake it till you make it!) 
 • Vise sikkerhet i og tydelig bruk av energi og dynamikk i dansen
 • God stilforståelse og utvikling av eget uttrykk
 • Vise avansert koordinasjonsevne
 • Vise økt romforståelse og forhold til hverandre i rommet (mer avanserte formasjoner)
 • Overskudd utover trinnene på dette nivået - man har automatisert dansetrinn slik at man kan jobbe med  dynamikk, uttrykk, stilforståelse.

Når disse punktene blir møtt vil elevene lære enda mer avanserte ferdigheter.