Baryton / Trombone / Tuba

Trombone, baryton og tuba er instrumenter i familien dypmessing/grovmessing. Undervisningen skjer både alene og i grupper, tilpasses individuelt, og har som mål at hver musikant skal få et godt teknisk og musikalsk utgangspunkt for å utvikle seg på instrumentet, og få glede av instrumentet og musikken, alene og sammen med andre, forhåpentligvis resten av livet. 

Dypmessinginstrumentene brukes i mange ulike sjangre, og undervisningen tar sikte på å gi kjennskap til mye av det som finnes, selv om det hovedsaklig følges en klassisk retning.

Undervisningen for dypmessinginstrumentene er i stor grad knyttet opp til Lørenskog skolekorps, der de aller fleste elevene er medlemmer, men elevenes tilbud inkluderer også andre konserter og aktiviteter i regi av musikk- og kulturskolen.

Trykk her for påmelding