Cello

Tilbudet på cello i Lørenskog musikk og kulturskole deles inn i tre nivåer: Begynner-, mellom- og viderekommende nivå. På alle tre nivåene er hovedmålet at elevene skal mestre å spille cello, og oppleve glede ved å uttrykke seg gjennom spillingen.

Undervisningen skal gi alle elevene et godt grunnlag for videre arbeid med og bruk av musikk, enten som hobby, studier eller karriere. Det gis tilbud både individuelt og i små og store grupper, og det fokuseres på å gi elevene en grunnleggende opplæring der flere sjangre og musikkstiler representeres.

Tilbudet tilpasses den enkelte elevs progresjon, modenhet og innsats (egen øving og deltagelse i samspill). De ulike stadiene bygger på hverandre - samtidig som læringsforløpet vil ofte være knyttet til flere stadier samtidig. 

Felles for alle nivå er at eleven skal ha positive erfaringer med å opptre i ulike sammenhenger for familien hjemme og ved deltagelse i elevkonserter med mer uansett nivå.

Trykk her for påmelding