Gitar

Gitar er et svært allsidig instrument, og derav dets popularitet og utbredelse. Gitaren kan brukes i de fleste musikalske situasjoner og sjangere - samspill, akkompagnement og som solistinstrument. Denne allsidigheten legges vekt på i undervisningen, og elevene introduseres for en rekke av gitarens muligheter. Musikkglede, mestringsfølelse og musikkens sosiale sider er viktige på alle ferdighetsnivåer. 

Undervisningen har basis i den rytmiske musikken, og foregår både på akustisk og elektrisk gitar. Dersom man ønsker å lære klassisk gitar med notelesning kan det gis grunnleggende ferdigheter i dette. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs ståsted og ferdigheter, men er innom en rekke fellesmomenter for å utvikle gode basisferdigheter.

Trykk her for påmelding