Piano

Tilbudet på piano i Lørenskog musikk og kulturskole deles inn i tre nivåer: Begynner-, mellom- og viderekommende nivå.

På alle tre nivåene er hovedmålet at elevene skal mestre å spille piano, og oppleve glede ved å uttrykke seg gjennom spillingen. 

Undervisningen skal gi alle elevene et godt grunnlag for videre arbeid med og bruk av musikk, enten som hobby eller studier og karriere. Det gis tilbud både individuelt og i små og store grupper, og det fokuseres på å gi elevene en grunnleggende opplæring der flere sjangre og musikkstiler representeres. Dette er viktig for en helhetlig forståelse av pianospillingen. 

Tilbudet tilpasses den enkelte elev. Pianoelevene må ha akustisk eller digitalt piano hjemme, med vektede tangenter og syv oktaver. Det forventes at elevene øver minimum 5 dager i uken. På begynnernivå bør elevene øve minimum 15 min. hver øvedag, på mellomnivå 30 min., og på viderekommende nivå 45 min.

Trykk her for påmelding