Mat i barnehagen

Barnehagen serverer smøremåltid onsdag-fredag, frukt og melk alle dager.

I tillegg har vi matgrupper på de tre storebarns-avdelingene, rullerende over en 3-ukers periode for hver avdeling.