Løkenåsen barnehage er en 10 avdelings barnehage fordelt på to bygg. Barnehagens eldste del ble åpnet i 1979 og ligger sentralt, men skjermet på Løkenåsen. Dette bygget ble totalrenovert i 2020. Barnehagens nye del åpnet høsten 2019.

 

Enheten har 4 avdelinger med barn fra 3-6 år, 5 avdelinger med barn fra 1-3 år og en avdeling som kan tilpasses etter behov. I 2020 har den 2 og 3 åringer.

 

Barnehagen ligger vegg i vegg med omsorgsboliger. Uteområdet er felles for ny og gammel barnehage. Det er også felles områder for beboerne i omsorgsboligene og barnehagen.

 

Vi har kort veg til Lørenskog sentrum med bibliotek og kulturhus. I vårt nærmiljø ligger Skårer gård og et flott skogsområde. Vi har svært variert uteområde med alt fra en helt ny opparbeidet lekeplass i ny del og en liten skogsteig i gammel del.

 

Barnehagen jobber prosjektbasert. Barna fordyper seg i noe over lengre tid og alle avdelinger går i samme retning. Tema for denne perioden er «Det var en gang…..eventyr, fortellinger og sagn».