Løkenåsen barnehage er en 10 avdelings barnehage fordelt på to bygg. Barnehagens eldste del åpnet i 1979 og ligger sentralt, men skjermet. Bygningen skal totalrehabiliteres i 2020. Barnehagens nye del åpnet i slutten av august i år.

 

Enheten har fire storebarnsavdelinger, fem småbarnsavdelinger og en avdeling som har barn fra 1-6 år.       

 

Barnehagen ligger vegg i vegg med omsorgsboliger. Uteområdet er felles for ny og gammel barnehage. Det vil også være felles områder for barna og beboerne i omsorgsboligene.

 

Vi har kort vei til Lørenskog sentrum med bibliotek og kulturhus. I vårt nærmiljø ligger Skårer gård og et flott skogsområde. Vi har et svært variert uteområde med alt fra en helt ny opparbeidet lekeplass i ny del til en liten skogteig i gammel del.    

Nyttige lenker