Hvorfor medvirkning

Derfor ønsker vi medvirkning

Vi ønsker å utvikle kommunen sammen med innbyggerne. Det er med på å skape identitet, tilhørighet og fellesskap som er et satsingsområde i kommuneplanen. 

Entusiastiske mennesker som rekker opp hånda - Klikk for stort bilde

 

Medvirkning gjør også at beslutninger blir bedre. Medvirkning er lokaldemokrati i praksis fordi folk kan være med å påvirke beslutninger i sitt lokalmiljø.

Trenger innspill

De som bor eller jobber i kommunen er eksperter på hvordan hverdagen er i Lørenskog. De vet og kjenner på kroppen hvordan ting fungerer, og kan derfor gi innspill om hvordan ting bør være eller kan forbedres. Dette er kunnskap som folkevalgte eller de som jobber i kommunen ikke har og som kan være vanskelig å få på annen måte enn å snakke med folk eller få innspill på annen måte.

Eksempel: Folk som går mye tur, vet godt hvor det passer med en benk eller hvor det burde vært en søppelkasse.

Ressurser blant innbyggere og andre

I tillegg til å være ekspert på hverdagen i Lørenskog, kan folk ha kunnskap og ressurser som kommunen trenger. Det kan være noe de kan mye om gjennom jobb eller noe de er spesielt interessert i.

Eksempel: Ungdom som skater vet hva som er viktig for at en skaterampe skal være bra. En naturvernforening vet mye om natur og miljø i Lørenskog.

Bedre oppslutning

Når vi møtes og gjør noe sammen skapes gode nabolag og lokalsamfunn. Å være med på å skape noe, gjør at vi får eierskap og tilhørighet til det vi har vært med på. Vi oppnår bedre forankring ved medvirkning og mindre omkamper i ettertid.

Bedre sluttresultat

Resultatet blir bedre når innbyggerne er med. Både folkevalgte og ansatte ønsker at Lørenskog skal bli best mulig for de som bor her. Da må vi vite hva innbyggerne har behov for og er opptatt av. Det er innbyggerne som er eksperter på hvordan det er å bo i Lørenskog, og fagfolk trenger den kunnskapen.

Forventet av innbyggere

Folk ønsker og forventer å få være med og bruke ressursene sine. Det er ganske selvsagt at de som skal bruke sentrum eller få en park i nærområdet får være med å påvirke hvordan det skal bli.

Forventet av omgivelsene

Både folk, næringsliv, nabokommuner og andre offentlige myndigheter forventer å bli involvert når kommunen jobber med noe som kan påvirke dem.

Lovpålagt

I mange saker er medvirkning bestemt i lov. Plan- og bygningsloven sier for eksempel at plansaker skal legges ut på høring. Lovene sier lite om hvordan medvirkningen skal skje. Det er også lovpålagt å ivareta noen grupper som eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdom. Alle kommuner må ha egne medvirkningsråd for disse gruppene. Det er noen regler for hvordan kommunen skal jobbe med medvirkning, men mye er opp til kommunen selv. 

 

Artikkelliste