Hendelseskalender

26.02.2020, 18.00 - 22.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

26.02.2020, 18.00 - 22.00

Møte i formannskapets behandling av kommunestyresaker

Hendelse - Lørenskog rådhus

04.03.2020, 18.00 - 22.00

Møte i kommunestyret

Hendelse - Lørenskog rådhus