Hendelseskalender

18.06.2021, 09.00 - 10.00

Ekstraordinært formannskapsmøte

Hendelse - Fjernmøte - Teams

23.06.2021, 10.00 - 18.00

Kommunestyremøte

Hendelse - Fjernmøte - Teams