Hendelseskalender

onsdag 12. oktober 2016

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

onsdag 12. oktober 2016

Kommunestyremøte

- Lørenskog rådhus

torsdag 20. oktober 2016

Møte i administrasjonsutvalget

- Lørenskog rådhus