Hendelseskalender

20.11.2018, 16.00 - 19.00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hendelse - Lørenskog rådhus

20.11.2018, 18.00 - 21.00

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

Hendelse - Lørenskog rådhus

21.11.2018, 18.00 - 21.00

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

Hendelse - Lørenskog rådhus