Hendelseskalender

Arrangement med hendelser

onsdag 3. juni 2015

Møte i formannskapet

Arrangement med hendelser - Lørenskog rådhus

Arrangement med hendelser

tirsdag 9. juni 2015

Møte i eldrerådet

Arrangement med hendelser - Lørenskog hus

Arrangement med hendelser

tirsdag 9. juni 2015

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arrangement med hendelser - Lørenskog rådhus

padlock