Hendelseskalender

tirsdag 21. november 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 21. november 2017

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus

onsdag 22. november 2017

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

- Lørenskog rådhus