Hendelseskalender

onsdag 10. januar 2018

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

tirsdag 23. januar 2018

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 23. januar 2018

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus