Hendelseskalender

22.05.2019, 18.00 - 22.00

Møte i kommunestyret

Hendelse - Lørenskog rådhus

29.05.2019, 09.00 - 15.00

Møte i Økonomiplan 2020-2023 - perspektivmeldingen den 29.05.2019

Hendelse - Lørenskog hus

29.05.2019, 14.00 - 16.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus