Hendelseskalender

onsdag 26. oktober 2016

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

tirsdag 1. november 2016

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 1. november 2016

Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus