Hendelseskalender

onsdag 31. mai 2017

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

onsdag 31. mai 2017

Møte i kommunestyret

- Lørenskog rådhus

tirsdag 6. juni 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus