Hendelseskalender

tirsdag 28. februar 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 28. februar 2017

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog hus

onsdag 1. mars 2017

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

- Lørenskog rådhus