Hendelseskalender

28.01.2020, 18.00 - 22.00

Møte i kommunestyret

Hendelse - Lørenskog rådhus

05.02.2020, 14.00 - 16.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

05.02.2020, 17.00 - 19.00

Møte i Særskilt klagenemd 2

Hendelse - Lørenskog rådhus