Hendelseskalender

tirsdag 1. november 2016

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 1. november 2016

Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus

onsdag 2. november 2016

Møte i Klima-, økologi- og samferdselsutvalget

- Lørenskog rådhus