Hendelseskalender

09.10.2018, 14.00 - 16.00

Møte i eldrerådet

Hendelse - Lørenskog hus

09.10.2018, 16.00 - 19.00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hendelse - Lørenskog rådhus

09.10.2018, 18.00 - 21.00

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

Hendelse - Lørenskog rådhus