Hendelseskalender

onsdag 29. mars 2017

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

tirsdag 4. april 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 4. april 2017

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus