Publisert 14.04.2014
Finstua, Skårer gård

Lørenskog kommunes museumsplan er vedtatt som retningsgivende for utviklingen av den museale aktiviteten i Lørenskog. Museumsplanen er nå under revisjon.

Utkast til revidert plan ble lagt frem for kultur- og idrettsutvalget til 1. gangs behandling i møte 10.04.2014, sak 026/14. Utvalget vedtok å legge forslag til revidert plan ut til offentlig høring.

Se høringsdokument (pdf)
Høringsfrist: 26. mai 2014

Eventuelle merknader kan sendes skriftlig til: kultur@lorenskog.kommune.no eller
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

 

Publisert 10.04.2014
grønt_flagg_åsen.jpg

 Tirsdag 8. april kunne barna på Åsen skole heise et grønt flagg til topps i skolens flaggstang. Det grønne flagget er selve beviset på Åsen skoles miljøengasjement og en internasjonal miljøsertifisering.

Det var ordfører Åge Tovan som sto for overrekkelsen av Grønt Flagg sertifiseringen. I anledning var sertifiseringen alle barna ved Åsen skole samlet i aulaen. Før overrekkelsen av Grønt Flagg fikk ordføreren og fremmøtte foreldre høre miljøappell og sanger om miljø fra scenen.

 
 
padlock