Hendelseskalender

onsdag 21. mars 2018, 14:00 - 16:00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

tirsdag 10. april 2018, 14:00 - 16:00

Møte i eldrerådet

Hendelse - Lørenskog hus

tirsdag 10. april 2018, 16:00 - 19:00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hendelse - Lørenskog rådhus