Hendelseskalender

20.03.2019, 14.00 - 16.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

20.03.2019, 18.00 - 21.00

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

Hendelse - Lørenskog hus

21.03.2019, 14.00 - 16.00

Møte i administrasjonsutvalget

Hendelse - Lørenskog rådhus