Hendelseskalender

onsdag 3. mai 2017

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

tirsdag 9. mai 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 9. mai 2017

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus