Informasjon om korona

Hendelseskalender

16.06.2021, 18.00 - 22.00

Formannskapsmøte

Hendelse - Fjernmøte - Teams

23.06.2021, 10.00 - 18.00

Kommunestyremøte

Hendelse - Fjernmøte - Teams