Hendelseskalender

24.10.2018, 14.00 - 16.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

24.10.2018, 18.00 - 22.00

Møte i kommunestyret

Hendelse - Lørenskog rådhus

24.10.2018, 18.00 - 19.00

Møte i Særskilt klagenemnd

Hendelse - Lørenskog rådhus