Hendelseskalender

16.01.2019, 14.00 - 16.00

Møte i formannskapet

Hendelse - Lørenskog rådhus

22.01.2019, 14.00 - 16.00

Møte i eldrerådet

Hendelse - Lørenskog hus

22.01.2019, 18.00 - 21.00

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

Hendelse - Lørenskog rådhus