Hendelseskalender

tirsdag 27. februar 2018

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 27. februar 2018

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus

onsdag 28. februar 2018

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

- Lørenskog rådhus