Slik kan du medvirke

For at demokratiet skal fungere er det viktig at de som bor i samfunnet deltar. Det er innbyggerne som er eksperter på hvordan det er å bo i Lørenskog. Derfor er det viktig for oss å involvere så mange som mulig, slik at vi sammen kan skape identitet, tilhørighet og fellesskap i lokalsamfunnet vårt.

Hvordan medvirke?

Som innbygger har du mange muligheter til å delta i lokaldemokratiet og påvirke hva som skjer i Lørenskog kommune. Her kan du lese mer om hvordan du kan være med å medvirke i Lørenskog.

 

Hvorfor medvirkning?

Det er innbyggerne som er eksperter på hvordan det er å bo i Lørenskog. Derfor ønsker vi å utvikle kommunen sammen med innbyggerne. Det er med på å skape identitet, tilhørighet og fellesskap, som er et satsingsområde i kommuneplanen. Medvirkning er lokaldemokrati i praksis fordi innbyggerne kan være med å påvirke beslutninger i sitt lokalmiljø.

Medvirkning er viktig fordi:

  • Når mange deltar blir beslutningene bedre. For at folkevalgte og ansatte skal skape et best mulig Lørenskog, må vi vite hva innbyggerne har behov for og er opptatt av. 
  • Innbyggerne er ressurser. Derfor er det viktig at vi bruker deres kunnskap for å finne gode løsninger og skape gode tilbud.
  • Dersom mange engasjerer seg, skaper vi gode nabolag i fellesskap. Medvirkning gjør at vi får eierskap og tilhørighet til det vi har vært med på, og at vi oppnår bedre forankring ved medvirkning og mindre omkamper i ettertid.
  • Folk ønsker og forventer å få være med å påvirke utviklingen i sitt eget nærmiljø og å bli involvert når kommunen jobber med noe som kan påvirke dem.
  • Kommunen har et ansvar for å legge til rette for medvirkning i en rekke saker, og skal i tillegg ivareta underrepresenterte grupper, som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og ungdom. Å legge til rette for medvirkning er lovpålagt.

 

Du kan lese mer om hvorfor medvirkning er viktig her.

 

Hvem kan medvirke?

Vi ønsker at alle i Lørenskog engasjerer seg i kommunens utvikling. Vi vil ha folk som deltar i alle aldre, fra alle deler av kommunen. Vi vil engasjere de som har bodd her lenge, de som akkurat har flyttet hit, folk med forskjellige interesser og folk med ulik bakgrunn. I tillegg ønsker vi å høre fra lag, foreninger og næringsliv. På den måten gjenspeiler de som deltar også de som bor i kommunen. Variasjon er viktig.

 

Hvordan jobber vi med medvirkning i Lørenskog?

For at vi skal bli skikkelig gode på medvirkning i Lørenskog kommune har vi utviklet en medvirkningsportal som skal gi våre ansatte nødvendige verktøy for å legge best mulig til rette for gode medvirkningsprosesser.

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber med medvirkning i Lørenskog. 

 

Spørsmål?

Innbyggere og andre kan alltid kontakte kommunen med spørsmål eller synspunkter.

Ring Informanten på 67 93 40 00 eller send e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no.

Du kan også ta kontakt med politisk sekretariat på politikk@lorenskog.kommune.no.