Politiske utvalg og folkevalgte

Her finner du informasjon om hva de ulike politiske organene i Lørenskog gjør og hvem de folkevalgte er. 

Kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret og formannskapet er de øverste politiske organene i Lørenskog kommune.

Fagutvalg

Fagutvalgene behandler saker innenfor sitt fagområde i kommunen.

Medvirkningsrådene

Medvirkningsrådene skal uttale seg i relevante saker før sakene blir politisk behandlet. I Lørenskog har vi tre medvirkningsråd for grupper som tradisjonelt ikke er like godt representert i politikken.

 

 Øvrige utvalg

Dersom du ønsker å lese mer om Lørenskog kommunes folkevalgte organer, finner du reglementet for saksbehandling og delegering i folkevalgte organer her.