Nominer kandidater til ungdomsrådet!

I juni 2024 skal kommunestyret velge nye medlemmer til ungdomsrådet fra Lørenskogs ungdomsskoler, videregående skoler og organisasjoner. 

Vi håper at mange engasjerte ungdommer ønsker å stille, og inviterer nå skoler og organisasjoner til å nominere sine kandidater til ungdomsrådet!

Hva er ungdomsrådet?   

Ungdomsrådet er Lørenskogs eget medvirkningsorgan for ungdom. Dette er en kjempefin arena for ungdom som er engasjerte og som ønsker å være med å påvirke hvordan ungdom har det i sin kommune. Ungdomsrådet skal uttale seg i alle kommunens saker som angår ungdom. I tillegg er dette en plattform for ungdom som ønsker å løfte saker de brenner for.

Ungdomsrådet i Lørenskog disponerer sitt eget budsjett, og bevilger midler til organisasjoner, idrettslag, fritidstilbud, korps og klubber som bidrar til å skape et enda bedre tilbud for ungdom i Lørenskog. Hvert år har ungdomsrådet mulighet til å dele ut 160 000 kr.

Ungdomsrådet består av ti medlemmer og ti varamedlemmer fra:

  • Ungdomsskolene i Lørenskog
  • Mailand og Lørenskog VGS
  • Organisasjoner, fritidsklubber, foreninger eller lag fra Lørenskog

Alt du trenger å vite om ungdomsråd, finner du her!

Hvordan stille til ungdomsrådet?

For å stille til ungdomsrådet, må du:

Nomineres av din ungdomsskole, videregående skole eller organisasjon 

  • Være bosatt i Lørenskog kommune
  • Være mellom 13-18 år (du kan på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.)

Ungdomsskoler, videregående skoler og organisasjoner nominerer sine kandidater ved å sende inn navnet på ett fast medlem og ett varamedlem til tuvkav@lorenskog.kommune.no. For å oppnå kjønnsbalanse er det ønskelig at de nominerte er av begge kjønn.

Nominasjonsfristen for 2024 er 2. mai.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tuva Kavli på e-post tuvkav@lorenskog.kommune.no.