Informasjon for ansatte i Lørenskog kommune

IKT og verktøy

Gjenopprette tilgang til konto / resette passord

Her kan du se hvordan du gjenoppretter tilgang til Windows-kontoen din hvis du glemmer passordet.

E-post, Teams og OneDrive

Du kan logge inn på e-post, Teams, OneDrive og andre Microsoft-tjenester via denne lenken: https://login.microsoftonline.com/

Kontakte brukerstøtte

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte for ansatte i Lørenskog kommune.

Vasshjulet

Her ligger Vasshjulet, Lørenskogs intranett for ansatte (krever pålogging, velg Lørenskog kommune)

Registrer arbeidstimer

Her kan du registrere dine arbeidstimer (Min Capitech)

IKT-support utenfor kommunens nettverk

Les hvordan du kan få IKT-support via TeamViewer når du er utenfor kommunens nettverk

Pensjon

Pensjon i Lørenskog kommune

Seniorklubb

Lørenskog kommunes seniorklubb