Informasjon for ansatte i Lørenskog kommune

IKT og verktøy

Registrer arbeidstimer

Her kan du registrere dine arbeidstimer (Min Capitech)

Gjenopprette tilgang til konto / resette passord

Her kan du se hvordan du gjenoppretter tilgang til Windows-kontoen din hvis du glemmer passordet.

E-post, Teams og OneDrive

Du kan logge inn på e-post, Teams, OneDrive og andre Microsoft-tjenester via denne lenken: https://login.microsoftonline.com/

Vasshjulet

Her ligger Vasshjulet, Lørenskogs intranett for ansatte (krever pålogging, velg Lørenskog kommune)

Rutineoversikt (Compilo)

Her finner du Compilo, rutineoversikten for Lørenskog kommune.

IKT-support utenfor kommunens nettverk

Les hvordan du kan få IKT-support via TeamViewer når du er utenfor kommunens nettverk

Koble til hjemmekontor

Her ser du hvordan du kan koble til hjemmekontor.

Kontakte brukerstøtte

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte for ansatte i Lørenskog kommune.

Pensjon

Pensjon i Lørenskog kommune

Seniorklubb

Lørenskog kommunes seniorklubb