Velkommen til Lørenskog kommunes seniorklubb

Lørenskog kommunes seniorklubb ble etablert i 1987, og er en klubb for arbeidstakere over 60 år og pensjonister som har hatt et tilsettingsforhold i Lørenskog kommune. Ektefeller/ samboere kan også være medlem.

Formål: 
* Fremme vennskap og sosial kontakt mellom enkeltmennesker og grupper
* Skape en myk overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse 
* Arbeide med felles tiltak av kulturell, sosial og velferdsmessig art

Kontingent:
Medlemskontingenten er for tiden kr 400, fastsatt årsmøte 2021.

Antall medlemmer 2023 ca 150.

Du kan lese mer om Lørenskog kommunes seniorklubb på Friskus sine hjemmesider

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Ebba Parelius, leder,
Telefon: 48 20 58 11
E-post: ebba.parelius@gmail.com

eller
Berit Engell, sekretær,
Telefon: 91 83 20 71
E-post: berit.engell@yahoo.no