Meld en feil

Gjennom appen Meld en feil Lørenskog kan du melde i fra om feil på infrastrukturen i kommunen. Via denne appen kan du melde feil og behov knyttet til vei, turstier, vann- og avløp, renovasjon, gatelys, parker og idrettsanlegg. Du mottar et svar når din melding er mottatt. Din melding vil inngå i planleggingen av drift- og vedlikehold i Lørenskog kommune.   Appen er tilgjengelig for Android og iPhone telefoner og nettbrett. 

Feil og mangler kan også meldes inn ved å trykke her.

Innmeldte feil og mangler vil bli fulgt opp så snart vi kan, innenfor ordinær arbeidstid. 

Meld en feil Lørenskog:

Illustrasjon av logoen til appen Meld en feil. - Klikk for stort bilde


Er saken akutt kan du innenfor ordinær arbeidstid kontakte oss på telefon 67 93 42 00. Utenfor arbeidstid kan du varsle om hendelser til våre vakttelefoner som er listet opp nedenfor. 

Vakttelefoner:

  • Brøyting og strøing: 917 87 888
  • Bygg og eiendom: 913 01 189
  • Vann og avløp: 977 57 240
  • Avfallssug: 477 98 381

Eksempel på hastesaker kan være svært glatte veier, store hull i veibanen eller vannlekkasjer.

Her finner du informasjon om hvem som graver i Lørenskog