Vakttelefoner

Vakttelefoner

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil https://publikum.otera.no/lorenskog
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt - Gjelder akutte hendelser for kommunale bygg 913 01 189
Veterinærvakt hest 400 00 129
Veterinærvakt produksjonsdyr 476 18 888