Kontaktinformasjon for Lørenskog kommune

Før du sender brev eller e-post til kommunen 

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Les hvordan du sender sensitiv eller taushetsbelagt informasjon til kommunen

Kontaktinformasjon rådhuset/ kommunens sentralbord

Telefon

67 93 40 00

E-post

postmottak@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse

Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Postadresse

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog

Åpningstid Lørenskog kommune

08.00 - 16.00 (8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Organisasjonsnummer

842 566 142

Bankkonto

  • Ny bankkonto 3207.32.38977 (tidligere 8601.69.92927) uten KID nummer
  • Ny bankkonto 3207.32.38942 (tidligere 8601.35.82485) med KID nummer
  • Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no

Informasjon om faktura for innbyggere og for næringsdrivende.

Facebook

facebook.com/lorenskogkommune

Last opp store filer

Last opp store filer til Lørenskog kommune

Innsyn

Her finner du postliste, og kan søke i saker og dokumenter.

 

​Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil https://publikum.otera.no/lorenskog
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt - Gjelder akutte hendelser for kommunale bygg 913 01 189
Veterinærvakt hest 400 00 129
Veterinærvakt produksjonsdyr 476 18 888

Ordfører

Ordfører
Stilling Navn Telefon E-post
Ordfører Amine Mabel Andresen 41 25 50 15 E-post

Administrasjon

Administrasjon
Stilling Navn Telefon E-post
Kommunedirektør Ragnar Christoffersen 91 66 53 91 E-post
Politisk stab Iréne Ihl-Støa 47 33 73 33 E-post
Direktør Styring og virksomhetsutvikling Vibeke Kristine Rørvik 92 22 79 03 E-post
Stabsleder Eirik Leren 91 15 41 55 E-post
Konst. leder HR Mia Beate Hermani 48 04 26 95 E-post
Kommunikasjonssjef/ pressekontakt Kristin Klokkervold 91 89 99 76 E-post
Fungerende leder økonomi Knut Edvard Helland 41 52 39 16 E-post
Leder utvikling og digitalisering Lars Eirik Vorland 93 64 37 63 E-post
Leder informasjonsforvaltning og teknologi Jørn Mathisen 97 72 29 80 E-post
Kommuneadvokat Hans Tore Hoff 92 01 92 53 E-post

​​Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Telefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 E-post

​​Teknisk sektor

Teknisk sektor
Stilling Navn Telefon Epost
Fungerende direktør Kirsten Sannerhaugen 92 02 97 84 E-post
Virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Edina Midzic 48 06 88 71 E-post
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 90 20 53 55 E-post
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Na Stephansen 47 69 93 06 E-post
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 91 68 03 57 E-post
Kommunalteknikk Ekspedisjon 67 93 42 00 E-post
Kommunalteknisk sjef Anna Josefin Bang 99 59 30 82 E-post

​​Helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefon Epost
Direktør Janne Sonerud 90 05 98 78 E-post
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss 91 34 05 42 E-post
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 49 50 50 E-post
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 49 50 50 E-post
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg 90 79 40 91 E-post

​​Kultursektoren

Kultursektoren
Stilling Navn Telefon Epost
Direktør Nina Kongtorp 46 82 13 78 E-post
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun 95 86 46 86 E-post
Virksomhetsleder kulturproduksjon Kjell Audun Holestøl 99 23 62 57 E-post
Virksomhetsleder bibliotek, frivillighet, tolketjeneste Toini Kristensen 90 79 36 32 E-post
Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole Finn Evensen 90 68 33 88 E-post
Biblioteksjef Mette Rysjedal 90 52 43 86 E-post
Kinosjef Steinar Tveiten 41 45 64 30 E-post
Leder tolketjenesten Gonca Amira Berger 99 08 70 34 E-post

​​Oppvekst- og utdanningssektoren

Oppvekst- og utdanningssektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Børge Tomter 48 18 52 28 E-post
Konst. grunnskolesjef Morten Hagen 94 01 63 47 E-post
Barnehagesjef Signy Fredriksen 41 21 01 02 E-post
Barnevernsjef Cecilie Fremo Bergkvam 48 14 27 72 E-post
Virksomhetsleder for flyktning- og innvandrertjenesten Shezana Islam 97 79 61 09 E-post
Leder Lørenskog voksenopplæring Kathrine Gladtvet Bjune 99 63 02 99 E-post