Kontakt-informasjon for Lørenskog kommune

Før du sender brev eller e-post til kommunen 

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Les hvordan du sender sensitiv eller taushetbelagt informasjon til kommunen

Kontaktinformasjon rådhuset/ kommunens sentralbord

Telefon

67 93 40 00

E-post

postmottak@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse

Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Postadresse

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog


Åpningstid Lørenskog kommune

08.00 - 16.00 (8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Organisasjonsnummer

842 566 142

Bankkonto

  • Ny bankkonto 3207.32.38977 (tidligere 8601.69.92927) uten KID nummer
  • Ny bankkonto 3207.32.38942 (tidligere 8601.35.82485) med KID nummer
  • Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no

Informasjon om faktura for innbyggere og for næringsdrivende.

Facebook

facebook.com/lorenskogkommune

Last opp store filer

Last opp store filer til Lørenskog kommune

Innsyn

Her finner du postliste, og kan søke i saker og dokumenter.

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil https://publikum.otera.no/lorenskog
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt - Gjelder akutte hendelser for kommunale bygg (barnehager, skoler, sykehjem, etc.). 913 01 189
Veterinærvakt hest 400 00 129
Veterinærvakt produksjonsdyr 476 18 888

 

Ordfører

Ordfører
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Ordfører Ragnhild Bergheim 406 21 036 rbe@lorenskog.kommune.no

Administrasjon

Administrasjon
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Kommunedirektør Ragnar Christoffersen 916 65 391 ragchr@lorenskog.kommune.no
Politisk sekretariat Iréne Støa 473 37 333 politikk@lorenskog.kommune.no
Direktør Styring og virksomhetsutvikling Sidsel Nordhagen 909 31 475 sidnor@lorenskog.kommune.no
Seksjon for organisasjon Marianne Sætra 918 07 878 masatr@lorenskog.kommune.no
Fungerende kommunikasjonssjef Gard Haglund 952 15 871 ghu@lorenskog.kommune.no
Kommunikasjonssjef/ pressekontakt Bettina Thorvik 928 20 658 bettho@lorenskog.kommune.no
Økonomi og virksomhetsstyring Idar H. Simonsen 911 78 544 isi@lorenskog.kommune.no
Seksjon for Service Jørn Mathisen 977 22 980 jma@lorenskog.kommune.no
Kommuneadvokat Hans Tore Hoff 920 19 253 hanhof1@lorenskog.kommune.no

Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 else.pran@lorenskog.kommune.no

Teknisk sektor

Teknisk sektor
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Knut Edvard Helland 415 23 916 knuhel@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Edina Midzic 480 68 871 emi@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 902 05 355 ean@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Na Stephansen 476 99 306 na.stephansen@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 916 80 357 ivs@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknikk Ekspedisjon postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknisk sjef Inger Solberg 996 27 512 iso@lorenskog.kommune.no

Helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Epost Mobiltelefon
Direktør Gry Røste gryros@lorenskog.kommune.no 468 36 064
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss hns@lorenskog.kommune.no 913 40 542
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 49 50 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 49 50 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg agi@lorenskog.kommune.no 907 94 091

Kultursektoren

Kultursektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Nina Kongtorp 468 21 378 ninkon@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun 958 64 686 rakrau@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kulturproduksjon Merete Rustand Solli 918 80 008 mesoll@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder bibliotek, frivillighet, tolketjeneste Toini Kristensen 907 93 632 toikri@lorenskog.kommune.no
Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole Finn Evensen 906 83 388 fev@lorenskog.kommune.no
Biblioteksjef Mette Rysjedal 905 24 386 metrys@lorenskog.kommune.no
Kinosjef Steinar Tveiten 414 56 430 stv@lorenskog.kommune.no
Leder tolketjenesten Katrine Amundsen 400 21 169 katamu@lorenskog.kommune.no

Oppvekst- og utdanningssektoren

Oppvekst- og utdanningssektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Dagfinn Cock 917 97 860 dco@lorenskog.kommune.no
Grunnskolesjef Camilla Mathiassen 938 01 692 cma@lorenskog.kommune.no
Barnehagesjef Signy Fredriksen 412 10 102 sfr@lorenskog.kommune.no
Barnevernsjef Cecilia Fremo Bergkvam 481 42 772 cecber@lorenskog.kommune.no
virksomhetsleder for Flykting- og innvandrertjenesten Anne-May Thompson 476 09 137 atm@lorenskog.kommune.no
Leder Lørenskog voksenopplæring Einar Landmark 41 21 45 07 einlan@lorenskog.kommune.no