IKT-support - fjernstyring av PC

For å kunne gi deg god PC-support må helpdesk/IKT-support noen ganger be om tilgang til din PC. For du skal få den hjelpen du trenger når du ikke er på vårt interne nettverket vil du bli bedt om å laste ned TeamViewer som er et fjernstyringsprogram.

Lenken til TeamViewer finner du her: https://898.tv/lorenskog