Ungdomsrådets fond

Jobber din organisasjon, forening, idrettslag, korps eller klubb med å skape gode tilbud til ungdom i Lørenskog? Da kan dere søke om midler fra ungdomsrådets fond!

Ungdomsrådet i Lørenskog kommune ønsker å gi tilbake til de som jobber for og med ungdom! Derfor har ungdomsrådet opprettet ungdomsrådets fond. Fondet har til hensikt å bevilge midler til organisasjoner, idrettslag, fritidstilbud, korps og klubber som bidrar til å skape et enda bedre tilbud for ungdom i Lørenskog.

For ungdomsrådet er det viktig å jobbe for bredden av ungdom i Lørenskog. Derfor inviterer ungdomsrådet organisasjoner som jobber for ungdom i Lørenskog til å søke om midler fra ungdomsrådets fond. Midlene bevilges fra ungdomsrådets årlige budsjett på 160 000 kr og skal gå til arbeid med eller tilbud til ungdom fra 13 år og oppover.

Alt du eller din organisasjon trenger å gjøre for å søke, er å sende en kort søknad med en beskrivelse av arbeidet dere gjør for ungdom i Lørenskog, beløpet dere ønsker å søke om og hva midlene vil brukes på. Dersom man mottar midler, er det et krav at søkeren har et organisasjonsnummer og ønskelig med dokumentasjon i etterkant av hvordan midlene har blitt brukt.

For å søke –fyll ut dette skjemaet.

Spørsmål kan sendes til politikk@lorenskog.kommune.no.

Søknadsfrist var 1. november 2023.