Tillatelse for utleie av el-sparkesykler i Lørenskog kommune - søknadsfrist 15.05.2024

  • Vi åpner nå for å søke om tillatelse til å leie ut små elektriske kjøretøy (el-sparkesykler) på offentlig grunn i perioden 2. juni 2024 til og med 30. september 2024. Alle som ønsker å leie ut små elektriske kjøretøy i perioden må sende inn søknad om dette. 

Lørenskog kommune kan begrense antall elektriske kjøretøy fra utleier hvis kommunen finner det nødvendig. 

Det vil være enkelte steder/områder i kommunen der vi ønsker redusert fart, fast parkering av kjøretøyet og steder/områder der det ikke er lov å parkere kjøretøyet (se vedlegg).

Slik søker du

Her finner du mal for søknaden. (DOCX, 15 kB)

Søknaden skal minimum inneholde: 

  1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
  2. bekreftelse på registering i Enhetsregisteret.
  3. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse for.
  4. plan for hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter forskriften § 7 bokstav a, e og i.
  5. bekreftelse på at utleier oppfyller krav til teknologi som kommer frem av forskriften § 7 bokstav d, på tidspunktet tillatelsen vil bli gitt.
  6. adresse for bygg hvor det lades og oppbevares batterier og kjøretøy.

 

Søknad sendes som e-post til komtek@lorenskog.kommune.no, og merkes med referanse 23/5332 - Søknad om tillatelse for utleie av elektriske kjøretøy i Lørenskog. 

Søknader som kommer inn etter fristens utløp blir ikke vurdert. Søkeren har selv ansvar for at søknaden leveres i tide. 

Søknadsfrist

Søknaden må være mottatt av Lørenskog kommune senest 15. mai 2024.

Hjemmel

I henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Lørenskog kommune med hjemmel § 3 vil kommunen kunngjøre tillatelsesperiode for utleie av småelektriske kjøretøy årlig (se årets kunngjøring (PDF, 270 kB)). I kunngjøringen fastsettes søknadsfrist og nødvendig søknadsinformasjon. 

Kunngjøringen gjøres i henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Lørenskog kommune, med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 3, § 4 og § 5.

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Lørenskog kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger, godt miljø og lokalmiljø.

Dokumenter