Aktuelt

Jente som tar selvtest korona på kjøkkenet

Fra onsdag 26. januar erstattes smittekarantene på 10 døgn med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Fra samme dato erstatter selvtest bruk av PCR-test for flere grupper. Alle som tester positivt på selvtest skal selv registrere resultatet på våre nettsider.

Hvis du skal søke om barnehageplass eller hvis du ønsker å bytte barnehage fra høsten 2022, må du søke seneste 1. mars. Lørenskog kommune koordinerer opptaket for alle barnehager – både private og kommunale.

Søk barnehageplass

Informasjon om blant annet søknad, opptak og  barnehagene våre finner du her.

Illustrasjon av Benterud skole

Benterud skole skal utvides med to paralleller per trinn, en større spesialpedagogisk base, nytt idrettsbygg og oppgradert uteområde. På dagtid skal skolebygget, flerbrukshallen og uteområdet brukes til undervisning, men utenom skoletid skal lokalene og området kunne brukes til ulike fritidsaktiviteter og av beboerne i området.

Arbeidene med å rive eksisterende gymsal skal etter planen starte i slutten av januar 2022. Det gir en mulig byggestart i februar/mars 2022. Videre er det planlagt at flerbrukshallen skal stå ferdig sommeren 2023 og skolebygget i desember 2023. Utearealene er planlagt ferdig sommeren 2024.

Illustrasjon, vaksinering i Lørenskog

Nå kan barn mellom 12 - 15 år få dose to av koronavaksinen, og snart vil barn mellom 5 - 12 år kunne få sin første vaksinedose.

Illustrasjon av ungdommer på sykkel og elsparkesykkel

 Kommunestyret behandlet «høringsutkast til forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn» i sitt møte 21.12.2021. Forskriften legges nå ut på høring.

Ragnhild Bergheim portrettbilde

   Lørenskog kommune er en av syv kommuner som er invitert til å delta i et lokaldemokratiprogram i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet. Totalt 32 kommuner søkte om å delta i den nye satsingen.  

Kommunen har ledige befaringer med energirådgiver tilgjengelig. Tilbudet er gratis. Bestill rådgivning for din bolig på www.klimasmart.no eller ring 466 26 000

  

plakat miljøprisen 2021 - send oss forslag til kandidater

Lørenskog kommune deler hvert år ut en miljø- og bærekraftspris til en innbygger, organisasjon, lag, forening, virksomhet eller andre som har gjort en spesiell verdifull innsats for natur, miljø og/eller bærekraftig utvikling i Lørenskog kommune.

Bilde av brosjyre med Bebyrer og brukerbetalinger 2022

Kommunestyret vedtok 15. desember nye satser for gebyrer og brukerbetalinger. De fleste satsene er økt med 2,5 %, men innenfor selvkostområdene er satsene økt mer.

Her finner du oversikt over alle gebyrer og brukerbetalinger i Lørenskog kommune for 2022 (PDF, 744 kB)