Aktuelt

Sommeren er på hell, men badetemperaturene er fortsatt høye. Her er ukas resultater ved Langgrunna og Vangen ved Langvannet, samt Mønevannsdammen og Vesletjern.

TabellPublisert

Badeplasser i Lørenskog

Badeplasser
Standard
Anbefalt
Temperatur
Langgrunna
Tilstrekkelig kvalitet
Ja
21,5
Mønevann
Utmerket kvalitet
Ja
21,5
Vangen
Tilstrekkelig kvalitet
Ja
21,5
Vesletjernet
God kvalitet
Ja
21,5
 

Tekst skrevet av psykolog Renate Horgheim ved Forebyggende psykisk helsetjeneste.

Nå er det tid for barnehagestart og tilvenning, og flere små barneføtter skal ta sine første steg ut fra mor- og fars rede. Jeg skal selv til å levere min førstefødte ut i det fri. Etter en lang permisjon føles det som at vi er veldig klare for det, samtidig som at det føles altfor tidlig.

 I ti år har Frisklivssentralen Lørenskog hatt mange ulike tilbud innenfor fysisk aktivitet. Vi har gjort armhevinger, knebøy, gått tur, vært i basseng og lekt oss med diskgolf. Vårt mål er at folk skal finne en aktivitet de trives med , og som det er mulig å fortsette med på egen hånd eller sammen med andre. 

Nå spirer og gror det godt ute så pass på at hekken din ikke stenger for sikten. Slik kan du bidra til at barna får en trafikksikker skolevei. Sørg for at vegetasjonen på din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Tre seniorer i Veiviseren

Kultur 60+ er kommunens kulturtilbud for seniorer.

Programmet for høsten 2022 er nå klart. Kulturtilbudet er variert. Her er blant annet kurs, konserter, forfattermøter og historisk vandring.

 

 I 10 år har vi i Frisklivssentralen Lørenskog støttet folk som ønsker å endre kostholdet, komme i gang med fysisk aktivitet eller slutte med snus og røyk. I løpet av disse årene har tusenvis av lørenskauinger møtt Frisklivssentralen på ulikt vis gjennom treningsgrupper, samtaler, kurs, aktivitetskampanjer og foredrag. 

Forslag til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget 9. juni 2022. Frist for å gi uttalelse er 1. september 2022.

Her er de fire vinnerbidragene i tegnekonkurransen.

Tidligere i år inviterte vi innbyggere, barnehager, skoleklasser, lag og foreninger, og andre til å delta i en tegnekonkurranse for utforming av kunst i den nye sentrumsgata, Skårersletta. I hver ende av gata skal det være to dråpeformede felt som skiller gående og syklende fra kjørefeltet, og disse feltene skal steinlegges etter tegningene til de fire vinnerne av konkurransen.

Kartet viser hvor du finner QR-kodene.

Vil du vite mer om hvordan Lørenskog sentrum har utviklet seg opp gjennom historien og hvordan det kommer til å se ut når anleggsarbeidene er ferdige? Da bør du legge søndagsturen til sentrum. På tolv ulike steder vil du fra midten av juni finne plakater med bilde av QR-koder. Når du skanner QR-kodene med mobiltelefonen din, får du historien om stedet der du står.