Aktuelt

Forsiden av dokumentet til flertallsinstillingen budsjettet 2023

Alle forslag som ble fremmet i formannskapet 30. november i forbindelse med behandling av økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 er nå tilgjengelig for gjennomsyn. 

bilde av kartutsnitt over lørenskog med nisselue.

Bli med på juleorienteringskalenderen 2022 - vinn fine premier hver dag frem til og med julaften. Det er gratis å delta!

Tre mennesker snakker sammen og sier hva de mener

Vi har fått nesten 300 høringsinnspill fra ungdom, innbyggere, offentlige myndigheter, organisasjonslivet og næringsaktører. Det er flott at så mange har engasjert seg og gitt tilbakemelding på forslag til ny arealdel!

 

Grafisk bilde med ulike mennesker som gjør frivillig aktivtet sammen

Det er mye frivillig aktivitet og tilbud i Lørenskog kommune. Vel fire ganger i året vil vi dele nyheter med dere om aktuelle saker og tilbud som skjer. I dette nyhetsbrevet kan du lese om de nominerte til frivillighetsprisen, juleaftenfeiringen, frivilligkonferansen og mulighet til å bidra som snømåker. 

Bilde av prisoverrekkelse på scenens fire damer i front med skuespillere bak.

Prisen ble delt ut i forbindelse med premieren på Shrek i Storstua som Lørenskog musikalteater har satt opp nå før jul. Det var ordfører Ragnhild Bergheim og leder for kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget Anita Patel som overrakk kulturprisen for 2022 til Lørenskog musikalteater.

Rensedammen i Rådhusparken skal tømmes og renses

Velkommen til julaftensfeiring

Lørenskog kommune arrangerer i år julaften på Kjenn samfunnshus på Kjenn skole. Det er Lørenskog Norsk-Pakistansk Forening og Lørenskog frivilligsentral som står for arrangementet som er ment som et tilbud for innbyggere som ønsker noen å feire jul med.

Arrangementet er gratis, og alle deltagere må være påmeldt, inkludert barn som skal sitte ved bord og spise.

Bruk dette påmeldingsskjemaet for å melde deg på. Påmeldingsfristen er 17. desember.

 

Syv mennesker som står foran en pressevegg med en sjekk og diplom.

Aktivitetshuset VOLT er et unikt sted der idéer og drømmer blir til virkelighet. Derfor mottok de prisen «Årets beste fritidsklubb», slår juryen fast. 

Illustrasjon av frivillighet

Frivillighetsprisen skal tildeles en enkeltperson, gruppe eller forening som har gjort en betydningsfull frivillig innsats i Lørenskog. Med utgangspunkt i innsendte forslag og reviderte retningslinjer, har Lørenskog frivillighetsråd i år valgt å nominere fire kandidater som verdige mottakere av prisen.

Det som kjennetegner de nominerte kandidatene er omfattende frivillig engasjement, i arbeidsmengde eller bredde, og vilje og evne til å inkludere barn, unge og andre som kan falle utenfor av ulike årsaker.

bilde av Abu og hans tidligere lærer ved Åsen skole

Hele forrige uke feiret elever og lærere på Løkenåsen skole 50-års jubileum for skolen.