Aktuelt

Jobber din organisasjon, forening, idrettslag, korps eller klubb med å skape gode tilbud til ungdom i Lørenskog? Da kan dere søke om midler fra ungdomsrådets fond!

To personer med plakater i hendene.

Rundt 60 deltagere fra 43 ulike aktører møtte opp på Lørenskog hus torsdag 22. september.

Det var første gang dette internasjonale konseptet ble arrangert i Lørenskog, og stemningen var avventende, hva var det egentlig som skulle skje?

Lag og foreninger var godt representert på Frivilligbørs.

 

Ordfører klipper snor sammen med brukerne på BAS

Ni år etter at BAS aktivitetssenter ble etablert kan de endelig slå rot i egne lokaler.

Torsdag 29. september åpnet ordfører Ragnhild Bergheim BAS aktivitetsenter i Lørenskog. Senteret har i dag 21 brukere i aldersgruppen 19-38 år.

Vi sender i dag, etter kl. 1700, e-post til alle innbyggere over 25 år. I e-posten informerer vi om at kommunestyret har vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel skal ut på høring og vi oppfordrer alle til å si sin mening om forslaget. I all hovedsak står følgende i e-posten. 

 

assisterende prosjektleder Kristine Nyvoll og Thomas Gillgren i klasserom og snakker med barn i 1. klasse

Hvilke regler gjelder når det er gravemaskiner, lastebiler og høye gjerder tett på skolegården? Nå vet førsteklassingene ved Benterud skole svaret.

Hjerte

 

Har du hatt, eller har du hjertesykdom? Da kan dette kurset ved Frisklivssentralen være nyttig for deg. Oppstart 11. oktober. Noen ledige plasser.

 

KArt som viser arealformål

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 13. november 2022. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre. 

Slutte å røyke

Ønsker du å bli nikotinfri? Frisklivssentralen Lørenskog tilbyr veiledning individuelt og i gruppe.

Bilde av kuer som går mot kameraet

Under kommunestyremøtet 21. september ble kulturlandskapsprisen for 2022 delt ut.

Kulturlandskapsprisen har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene Rælingen, Lørenskog og Oslo. Prisen skal bidra til å synliggjøre innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og stimulere til å ta vare på kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

 

Plakat med tekst: Lørenskog bibliotek får nytt biblioteksystem og det betyr at vi må holde stengt i perioden 30. september– 9. oktober.

 Lørenskog bibliotek får nytt biblioteksystem og det betyr at vi må holde stengt i perioden 30. september– 12. oktober.

Det er ikke mulig å låne, levere, bruke meråpent, bestille fjernlån, reservere etc.