Aktuelt

19. november er verdens toalettdag, og mange steder i verden har befolkningen fortsatt ikke tilgang på grunnleggende toalettfasiliteter. 

Les mer om FNs bærekraftsmål her: 

I dag er ikke tilgang til grunnleggende toalettfasiliteter et problem for oss nordmenn flest, men et reelt problem er derimot at vi bruker toalettet feil. Vi mangler dovett, rett og slett!

 

Dersom du ikke har vannmåler i boligen din, betaler du vann- og avløpsgebyrer på grunnlag av boligens areal. Når kommunen beregner hvor mye vann og avløp du skal betale for, ganges boligens BRA med et anslått forbruk per m³. I Lørenskog er forbruket anslått til 1,2 m³ per m². Denne måten å beregne gebyrene på kan slå uheldig ut for mange boligeiere, spesielt de med større boliger.

Portrett av Francois Elsafadi

Hva skal til for å skape nye og gode møteplasser?

Velkommen til årets Frivillighetskonferanse i Lørenskog, med inspirasjon til skaping av lokale møteplasser og utdeling av Lørenskogs frivillighetspris!

Med konferansier og inspirator Francois Elsafadi.

Høstløv i Rådhusparken

Lørenskog kommune lar løvet ligge. Dette er med på å skape gjemmesteder for insekter i vinterhalvåret. Det hindrer samtidig fordamping av bakken, og hindrer CO²-utslipp. Det isolerer som en dyne, som samtidig er mat for jordboende organismer - godt hjulpet av meitemark.

Vi sørger likevel for at stier og småveier er trygge å gå på, og at de har et ryddig uttrykk.

 

Ordfører Ragnhild Bergheim og varaordfører Beata Dudzińska i Piła har signert en samarbeidsavtale mellom de to kommunene på Losby Gods.  

Målet er å dele praktisk kunnskap og erfaring om hvordan kommuner kan drive god samfunnsutvikling og tilføre nye perspektiver for lokal og regional utvikling.  

Logoen til Bufdir, to tengede fjes

Denne tilskuddsordningen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 18. november 2022

Bildet viser en bil som kjører gjennom en nyasfaltert veg med noen nye bygg på venstre side

Tirsdag 1. november kl. 06.00 åpnet vi som planlagt for toveis trafikk og gang- og sykkelforbindelse gjennom den 1055 metere lange Skårersletta.

Plakat med tre personer som venter på time i vaskinesenter. En mann skimtes i bakgrunnen.

Selv om Lørenskog over lang tid hadde det høyeste smittetrykket i landet, får kommunen skryt og klapp på skulderen av innbyggerne for sin håndtering av koronapandemien. 

Dette er en plakat, med Lørenskog kommune-logo, tekst hvor det står Informasjonsmøte om Ulv 15. november 1800

Tirsdag 15. november kl. 18.00 inviterer vi til et informasjonsmøte om ulv, i Storstua på Lørenskog hus. Våre foredragsholdere, Barbara Zimmermann og Olav Thøger Haaverstad, vil fortelle om forvaltning av ulv, ulvens økologi og situasjonen i Østmarka.