Aktuelt

Lørenskog kommune innfører gjennomkjøringsforbud i Kleiva for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i veien.

Se Lørenskog kommunes egen Sykle til jobben-side. Her deler noen av de som har deltatt i Lørenskogkampanjen noen tanker om hvorfor fysisk aktivitet er viktig for dem, og hva som skal til for at flere lar bilen stå. Du finner også informasjon om kampanjen, som feirer 50 år i 2023!

 Trenger du noen å snakke med kan du ta kontakt med forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune. 

Lørenskog kommunes logo oppe på Pride-fargene

 Kjære alle sammen, kjære Oslo. 

To mennesker drept, mange skadet, mens de hygget seg på vei inn i selveste Pride-dagen. Det er et forferdelig terrorangrep på uskyldige mennesker.

Børge Tomter står foran rådhuset i Lørenskog kommune med hendene i lomma og forsiktig smil

Børge Tomter har sin første arbeidsdag som direktør for Oppvekst og utdanning (OUS) i Lørenskog kommune mandag 29. august. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, der han leder avdeling for tilsyn med barnevern samt sosial- og helsetjenester. 

Forslag til revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

Forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni.2022.  

Forslag til ny forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

Kulturminnersvenskefurua

Kommunen har startet opp et arbeid med å gjerde inn Svenskefurua med stakittgjerde. Området rundt furua blir derfor avsperret med byggegjerder så lenge arbeidet foregår.

 

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk ut på høring.