Felle eller beskjære tre på egen eiendom

Vi har et ansvar for å bevare naturmangfoldet i kommunen. Trær er hjem for mange arter, men bidrar også med mange viktige goder. Trær bidrar til bedre luft og håndtering av overvann, og røttene holder på jorden slik at den ikke skylles vekk. 

Når må du søke om å felle trær på egen eiendom? 

Det avhenger av hva slags tre det er, og hvor treet er. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene under, må du søke om å felle treet. 

Slik søker du om tillatelse til å felle trær på privat grunn

 

Først må du sende nabovarsel.

Når svarfristen har gått ut, sender du inn søknaden din her.

For at søknaden om trefelling skal kunne behandles, må den inneholde 

  • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet 
  • beskrivelse av tresort, størrelse og tilstand 
  • plasseringen av treet i et kart 
  • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser 
  • eventuell dokumentasjon fra en trepleier 

Hva skjer om du feller uten tillatelse? 

Hvis du feller trær som ikke skulle ha vært felt, vil vi pålegge deg å plante nye. Vi kan stille særskilte krav om til tresort og størrelsen på trær som plantes. Kommunen kan også kreve at det lages en forvaltningsplan med oppfølging fra fagkyndig om vedlikehold av nyplantede trær for sikre at disse vokser opp. 

I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten. 

Beskjæring av trær 

Du trenger ikke søke om tillatelse til å for eksempel fjerne døde og tørre greiner. For vernede trær bør beskjæring skje i samråd med en trepleier.

Du kan også søke om økonomisk støtte for å ta vare på det vernede treet. 

Felling av trær på kommunens eiendommer 

Står treet på kommunal grunn, må du sende søknad om felling.

Vanlige spørsmål og svar om trefelling på egen eiendom