Regulering, bygg og eiendom

Ny kommuneplan er vedtatt - arealdelen er revidert

Kommunestyret vedtok ny arealdel 15. mars 2023. Den nye arealdelen trer i kraft umiddelbart. Det betyr at behandling av byggesaker, reguleringsplaner og arealforvaltning skjer etter det som står i ny arealdel.

Her kan du se hva som står i den nye arealdelen