Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Hvis du ser et byggetiltak du tror er ulovlig kan du melde fra om dette. Vi vurderer alle meldinger fortløpende.

Melde om mulig ulovlig tiltak

Hvis du tror det er fare for liv og helse skal du ringe politiet. 

Hvis henvendelsen din gjelder gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven.

Kommunen får mange henvendelser om mulige ulovlige byggetiltak. Mange av disse reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men er privatrettslig. Husk at kommunen ikke er et konfliktløsende organ, og tar ikke stilling til rene nabokrangler. I slike saker kan du kontakte konfliktrådet. Mange har også rett til hjelp fra advokat hos sitt forsikringsselskap.

Foregår det ulovlig byggearbeid?

Før du eventuelt melder ifra om ulovlige forhold ønsker vi at du sjekker følgende:

Vil du melde fra om ulovlige forhold?

Mener du fortsatt at arbeidene er ulovlige? Du har mulighet til å melde dette inn som en ulovlighet. 

Strategi for tilsyn og ulovlighet

Du kan finne vår strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging her

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. Les mer om det her