Plankunngjøringer

Alle tidligere kunngjøringer finner du i Arealplaner.no

Bruk gjerne kartet for å finne opplysninger om din eiendom.

Varsel om oppstart 

Her finner du kunngjøringer om oppstart av private og offentlige planer.

Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Plankunngjøringer - varsel om oppstart
Varsel om oppstart Frist for innspill/merknader
Gang- sykkelforbindelse Losbyveien - Finstad skole 07.08.2022.
Solheimveien gang-/sykkelvei 18.09.2022
Åsen og Løkenåsen skoler 26.01.2023
Detaljregulering for ny vannledning gjennom Haneborgåsen 07.02.2024
Barnehage i Kjennveien 16.02.2024
Industriveien 7A 11.06.2024

 

Planer til høring

Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan- og bygningsloven. 

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i formannskapet og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til formannskapet.

Plankunngjøringer - planer til høring

Plankunngjøringer - planer til høring
Planer til høring Høringsfrist
Gamleveien 3B 16.11.2022
Ødegården felt B4 og B16 19.01.2023
Feiring bruk 26.01.2023
Feiring bruk - utvidet varsling 02.02.2023
Solheimveien - sykkelvei med fortau 14.06.2024

 

Vedtatte planer

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

Plankunngjøringer - Vedtatte planer
Vedtatt plan Klagefrist
Kommuneplan 25.3.2023
Gamleveien 3B 22.03.2024
Ødegården felt B4 og B16 21.08.2023