Plankunngjøringer

Alle tidligere kunngjøringer finner du i Planregisteret.

Bruk gjerne kartet for å finne opplysninger om din eiendom.

 

Varsel om oppstart 

Her finner du kunngjøringer om oppstart av private og offentlige planer.

Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Plankunngjøringer - varsel om oppstart
Varsel om oppstart Frist for innspill/merknader
Gamleveien 149 22.10.2021
Losbydalen områdeplan 22.12.2021

Arkiv

Planer til høring

Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan- og bygningsloven. 

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i formannskapet og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.

Plankunngjøringer - planer til høring

Plankunngjøringer - planer til høring
Planer til høring Høringsfrist
Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 22.10.2021

Arkiv

Vedtatte planer

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

Plankunngjøringer - Vedtatte planer
Vedtatt plan Klagefrist

Arkiv