FAU representanter

FAU representanter
FAU representanter
Avdeling Navn Telefon E-post
SORIA MORIA Anette Eide    
  Line Merete Kjos    
  Hanna Steen    
TOMMELITEN Kristin Leholt    
VESLEFRIKK Kathrine Gilbert    
KVITEBJØRN Saadia Naweed    
  Linda Martinsen    
BUKKENE BRUSE Silje Myrind    
TYRIHANS Gunnhild Schance    
  Marianne Stien    
ASKELADDEN Vedis Einarsdottir    
      fau.rastabhg@gmail.com