SU representanter

SU representanter
SU representanter
Rolle Navn
Politiker Tone Faugli (Ap)
Politiker (vara) Helge Bråten (Frp)
Foresatt Anette Eide
Foresatt Kristin Leholt