SU representanter

SU - Rasta barnehage
Navn Rolle
Trine Øyan Styrer
Hege Eidis Haltbakk Foreldrerepresentant
Marte Rotnes Tuvrønningen Foreldrerepresentant
Bente Marie Ness Ansattrepresentant
Simone Isaksen Ansattrepresentant
Trond Kvarsvik Politiker