Vår visjon

Vi er en turbarnehage, hvor vi jobber mye med natur og turer med positive opplevelser. Barn i Rasta barnehage har et tilbud som bidrar til en meningsfull og minnerik barndom. 

Vi har valgt å dele barna inn i aldersdelte grupper tre dager i uken. Det er 4 grupper hvorav gruppe 1 er den eldste. Tilbudet til barna har progresjon, slik at barna hvert år får nye utfordringer. Innholdet i gruppene utgjør mye av kravene i Rammeplan for barnehager. 

Gruppe 1 og 2 har to turdager i uken og 3 og 4 en dag. Vi har faste plasser i skogen som vi går til, hvor vi spikker, rappellerer, leker og utforsker, og vi lager ofte mat på bål eller stormkjøkken. Som ly for vær og vind bruker vi lavvo og tarp for alle gruppene. Barna skal bli kjent med alle årstider og hva de gir av muligheter for aktiviteter på turene våre. Om vinteren får barna tilbud om å gå på ski og skøyter. I de aldersdelte gruppene foregår det også fysikkforsøk, bruk av ulike teknikker, språk og forming. 

Vi i Rasta barnehage er opptatt av å se alle barn som enkeltindivider, og at de får utvikler seg ut fra sitt ståsted og sine forutsetninger. Hvert barn skal kjenne seg anerkjent, sett og hørt. Vi er opptatt av å bygge opp barns selvfølelse, så de får et godt grunnlag for veien videre i livet.