Informasjon fra førskoledagen

Ble det for mye informasjon på en gang? Det skjønner vi!

Foto: Colourbox.com

Her er presentasjonen fra informasjonsmøte på førskoledag, både på norsk (PDF, 367 kB) og engelsk (PDF, 368 kB) med aktive lenker. Bruk den tiden dere trenger til å sette dere inn det som er av interesse. 

Ønsker alle sammen en riktig god sommer!