Aktivitetsdag på 1. trinn

Første trinn har hatt aktivitetsdag.

Første trinn har hatt aktivitetsdag og arbeidet med tall. Vi gikk på monsterjakt der elevene skulle finne forskjellige monstre som var gjemt rundt i skogen. Fokuset var samarbeid i liten gruppe hvor elevene måtte veksle mellom å by på seg selv og slippe andre til. Gjennom aktiviteten fikk barna vært motorisk aktive utendørs. En magisk dag ute, alle førsteklassingene sammen.

Ronny G. Arnesen Ronny G. Arnesen