Foreldremøte for skolestartere 1. trinn - høsten 2024

Velkommen til foreldremøte for foreldre som har barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2024.

Innholdet i møtene er:

  • Informasjon om tildeling av skoleplass 
  • Plan for overgang barnehage - SFO - skole
  • Hvordan forberede barnet til skolestart?
  • SFO sin rolle i overgangen
  • Skolens samarbeidspartnere
  • Eventuelt

 

Innholdet i møtene er likt, og du kan velge mellom følgende tidspunkt:

  • Klokka 18.00 deltar ledere fra følgende skoler: Fjellhamar, Luhr, Kurland og Finstad
  • Klokka 19.30 deltar ledere fra følgende skoler: Rasta, Solheim, Åsen og Benterud

 

DatoStedKlokkeslett
13.11.2023Mailand videregående skole18.00 og 19.30

 

Med vennlig hilsen

styrere og rektorer