Informasjon fra førskoledagen

Ble det for mye informasjon på en gang? Det skjønner vi!

Foto: Colourbox.com

Her er presentasjonen (PDF, 305 kB) fra informasjonsmøte på førskoledag, med aktive lenker. Bruk den tiden dere trenger til å sette dere inn det som er av interesse. 

Ønsker alle sammen en riktig god sommer!