PALS - kick-off 14.02.24

14.02 hadde skolen kick-off for PALS-programmet ved vår skole.

14.02. hadde vi stort kick-off i to deler for hele skolen. Rektor med god hjelp fra elevrådet stod for samlingen, og hele skolen bidro i form av sang! 

Trinh Tran

 

Litt om PALS

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Programmet har eksistert i norsk skolesammenheng siden 2002, og ble et landsomfattende tilbud fra 2006. PALS-modellen i nåværende form vektlegger fokus for å fremme elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd i skolen.

Solheim har valgt ut tre kjerneverdier som vi ønsker å dyrke frem hos våre elever.

Ansvar

 

 

Ansvar er en verdifull egenskap som vi ønsker å fremme hos våre elever. Vi vil at de skal ta ansvar for sine handlinger og for fellesskapet. Dette innebærer å oppmuntre til god oppførsel, ta vare på skolens ressurser og støtte hverandre i å nå felles mål.

 

 

Trygghet

 

 

Trygghet er grunnlaget for all læring og trivsel. Vi vil at elevene våre skal føle seg trygge både fysisk og følelsesmessig på skolen. Dette inkluderer å skape et miljø der alle føler seg akseptert og respektert for den de er.

 

 

 

Respekt

 

 

Respekt er nøkkelen til et trygt og godt skolemiljø. Vi oppfordrer elevene til å vise respekt for hverandre, for lærerne og for skolens regler og rutiner. Ved å praktisere respekt legger vi grunnlaget for et positivt samspill og et inkluderende læringsmiljø.

 

 

I forbindelse med at vi skulle lage logo og symboler for oss, ble det arrangert en tegnekonkurranse. Vinnerbidraget ble digitalisert, samt brukt til å hente ut symboler for våre kjerneverdier. To jenter fra 7C har samarbeidet om vinnerbidraget, vi gratulerer så mye!