Partnerskolesamarbeid mellom Solheim skole og OsloMet - Fremlegg i Nasjonalt nettverk for lærerutdannings- og universitetsskolepartnerskap på Hamar

06. 02.24 var Solheim skole invitert til Nasjonalt nettverk for lærerutdannings-/universistetsskolepartnerskap for å legge frem sitt kvalitetsarbeid i praksissamarbeid med Oslo Met.

Vårt universitetsskolesamarbeid med OsloMet har etter hvert blitt et mangeårig prosjekt hvor studenter fra Oslo Met kommer til oss for å ha elevovertagelse. Det unike i prosjektet har vært at studentene tar med elevene på overnattingstur i marka.

Våre kontaktlærere på 7. trinn fikk i den forbindelse en invitasjon til Nasjonalt nettverk for lærerutdannings- og universitetsskolepartnerskap 06.02.24 for å legge frem hvordan samarbeidet har vært i utvidet praksis for studentene, og prosessene rundt. Prosjektet bærer preg av å ha fokus på tverrfaglig undervisning med hovedvekt på praktisk-estetiske læreprosesser gjennom uteskole.  En nyttig prosess både for Solheim, men også for fremtidige lærere som studerer ved Oslo Met.