Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag er 15. august 2023.

Colourbox.com

Nye elever på 2. - 7. trinn møter opp kl. 08.15 ved flaggstangen midt i skolegård. Her vil kontaktlærer og ass. rektor ta imot dere.

Alle elever på 2. - 7. trinn starter kl. 08.30 og slutter kl. 12.00. Elevene stiller opp klassevis ved uteamfi i skolegården. Velkomsttale ved rektor. SFO åpner kl. 12.00 denne dagen.

1. trinn møter opp ved Paviljongen til ulike tider:

1A: kl. 09.30-11.00

1B: kl. 10.00-11.30

1C: kl. 10.30-12.00

Velkomsttale ved rektor og opprop. Elevene går inn til klasserommet mens foreldre kan vente i foajeen i stor skolen.

Elevene hentes i skolegården. Vennligst, gi beskjed til SFO (senest en dag før) om eleven skal være på SFO eller ikke på første skoledag. SFO tar imot elevene fortløpende når klassene slutter på skolen.