Samarbeidsmiljøutvalg

Foreldrerepresentanter

Simon Blystad

Beathe Wie

Vara: Monica Sjåsæt og Marianne Broughton

 

Elin Dyrkorn

Linn Kristine Helgesen

Vara: Tommy Stai 

Elevrådsrepresentanter

Elevrådsleder

Elevrådsnestleder

Sekretær

May Sommerud

Ansattrepresentanter

Bjørn-Viktor Myrvoll Larsen

Henny Berthelsen

Erik Skaug

Lørenskog kommune

Politisk representant