Deltakere med rett og plikt

Fraværsregler følger introduksjonsloven §17.

  • Kortvarig fravær er fraværet som ikke overstiger 10% av de obligatoriske 600 timene – altså 60 timer.
  • Deltakere har ingen rett til egenmeldinger, men regelen om kortvarig fravær gjelder for egenmeldingssituasjoner som egen eller barns kortvarig sykdom som ikke er så alvorlig at det er hensiktsmessig å oppsøke lege.
  • Langvarig fravær er fraværet som overstiger 10% av de 600 obligatoriske timene og må være dokumentert med legeerklæring. Ved langvarig dokumentert fravær beholder deltakeren retten til gratis opplæring innen fristen på tre år, men ved langvarig udokumentert fravær blir vedkommende skrevet ut fra skolen.