Ordensregler

ORDENSREGLER FOR LØRENSKOG VOKSENOPPLÆRING

FORMÅL

Alle ved Lørenskog voksenopplæring skal føle seg velkomne og inkluderte på skolen, og er forpliktet til å følge skolens ordensreglement. Lørenskog voksenopplæring har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering av religion, kjønn, seksuell legning og etnisitet.

ORDEN

 • Møte presis til undervisning
 • Gi beskjed ved fravær
 • Gjøre hjemmearbeid
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Spise i pausene
 • Rydde etter seg i klasserommet og på fellesområder
 • Behandle skolens bøker og IKTutstyr pent
 • Ha mobilen på lydløs, og bruk bare mobilen etter avtale med lærer
 • Bruk av snus og røyk er ikke tillatt på skolens område. Skolens område er alle lokaler vi benytter innendørs og områder foran innganger til byggene.

OPPFØRSEL

 • Respektere hverandres religion, livssyn, kultur, seksuelle legning, etnisk opprinnelse og kjønn.
 • Snakke hyggelig til hverandre
 • Hjelpe hverandre
 • Ta godt vare på nye elever

UAKSEPTABEL OPPFØRSEL

Det er forbudt å:

 • Mobbe, trakassere og krenke andre
 • Utøve vold
 • Jukse på prøver og eksamen
 • Bruke uakseptabel språk som støter andre
 • Gjøre hærverk på skolens inventar
 • Å utøve kontroll over andre
 • Bruke rusmidler (narkotika og alkohol)

REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

 • Erstatte bøker og IKT-utstyr ved tap eller skade
 • Bortvisning fra enkelttimer, hel dag/flere dager ved uakseptabel oppførsel
 • Klassebytte dersom det er vedvarende konflikter
 • Midlertidig eller permanent utvisning fra skolen ved ulovlige forhold som vold, trusler, tyveri, hærverk og bruk av rusmidler eller alkohol.
 • Ved høyt fravær blir eleven innkalt til samtale med sosiallærer, assisterende rektor eller rektor